Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Artikler, rapporter og GIS-filer Læs også

English

 
  1998-rapport
  2000-rapport
  2002-rapport
  2004-rapport
  2006-rapport
  2009-rapport
  2015-rapport
  Artikler
  GIS-filer
 
 

MapInfo tabeller (2015)

ArcGIS ESRI Shape (2015)

 

Signaturer

 

Download af GIS-filer

Her kan de kortlagte dales polygoner downloades i MapInfo- og ArcGIS-format. Der skal gøres opmærksom på, at der ved kortlægningen er arbejdet i MapInfo, og at ArcGIS-filerne er genereret vha. MapInfo's Universal Translator. Tilretning af atributter i ArcGIS kan derfor være aktuel.

 

Tabellernes navne er:

ce_sd: Centerlinjer, svagt dokumenterede dale (sort, stiplet linje)

ce_vd: Centerlinjer, veldokumenterede dale (sort linje)

fl_db_sd: Fladesignatur, delvist begravede dale, svagt dokumenterede (lodret, blå skravering)

fl_db_vd: Fladesignatur, delvist begravede dale, veldokumenterede (lodret, rød skravering)

fl_hb_sd: Fladesignatur, helt begravede dale, svagt dokumenterede (vandret, blå skravering)

fl_hb_vd: Fladesignatur, helt begravede dale, veldokumenterede (vandret, rød skravering)

Lok_nr: Lokalitetsnumre (sort tekst).