Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Artikler, rapporter og GIS-filer Læs også

English

 
  Datagrundlag
  Definitioner
  Metode
  Analyser af orienteringer

 

 
Datagrundlag

Datagrundlaget for kortlægningen af de begravede dale er primært geofysiske undersøgelser i form af

• TEM/SkyTEM-kortlægninger

• tTEM-data

• MEP-data

• Seismiske data

• Boredata.

TEM-data har været både traditionelle 40X40 sonderinger, HM-TEM, PATEM (”slæbe-TEM”) og Sky-TEM. En række kortlægninger med den nye tTEM-metode er kommet til i de seneste år. De nye kortlægningsdata er downloaded fra GERDA-databasen

Boredata stammer primært fra Jupiterdatabasen. De topografiske dale i kortlægningsområdet er optegnet på kort i målestokken 1:100.000 (digitale topografiske kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen) samt kurveplanen fra TOP10-DK.

Til brug ved sammenligninger af dalenes orienteringer med orienteringer af dybtliggende forkastninger er de dybtliggende strukturelle elementer ved digitaliseret efter kort publiceret af DGU/GEUS.

 

 

Boring